You must have Javascript enabled to use this form.

Kvalitet i fokus

Kvalitet i fokus

Eurojuris Norge er i forkant med hensyn til fokus på kvalitet i tjenesteprosessen, og vi følger kvalitetssystemer som er i samsvar med kravene til internasjonale kvalitetsstandarder, for eksempel ISO 9001-serien eller tilsvarende. Våre kontorer er veletablerte og ledende i sine regioner. De er håndplukket og oppfyller Eurojuris’ strenge kriterier for kompetanse og kvalitet.

Kvalitetssystemet er vårt styringsverktøy for å sikre høy kvalitet på de tjenester vi leverer til våre kunder, samtidig som det er et viktig verktøy for å oppnå forbedringer og økt effektivitet. Sentralt i vårt kvalitetssystem står lederskap, kundeorientering, prosessorientering og kontinuerlig forbedring. 

Twitter

Kontakt oss

Eurojuris Norge AS

Nedre Storgate 15 -17
Pb. 294
3001 Drammen 

Tlf +47 32 25 55 00 
Faks +47 32 25 55 01

post@eurojuris.no
http://www.eurojuris.no