Hamburger Hamburger
NO | ENG

ARTIKLER OM KORONAUTBRUDDET

25. mars 2020
Advokatene i Eurojuris Norge følger nøye med på situasjonen rundt korona-pandemien og holder deg oppdatert når det gjelder de siste endringene i lover og regler. Nedenfor ser du oversikt over alle artikler som er publisert av våre medlemsfirmaer. 

ARBEIDSLIV:
Koronaviruset: Permittering, fravær, reise og sykemelding (Alver Advokatfirma)
Koronaviruset - arbeidsgivers styringsrett 11.03.2020 (Projure)
Regjeringens økonomiske tiltak for å redusere arbeidsgivers kostnader som følge av viruset 13.03.2020 (Projure)
Tips til arbeidsgivere 11.03.2020 (Svensson Nøkleby)
Endrede regler om rett til sykepenger under coronaepedemien 18.03.2020 (Eurojuris Haugesund)
Endringer i permitteringsreglene 13.03.2020 (Stiegler WKS) 
Permitteringer i arbeidsforhold og corona-krisen 20.03.2020 (NOVA)
SELSKAPSRETT:
Hva med generalforsamling i disse koronatider? 17.03.2020 (Projure)
Hvordan avholde generalforsamling uten fysisk møte? 16.03.2020 (Svensson Nøkleby)
Nye økonomiske tiltak for bedrifter og næringsdrivende 30.03.2020 (Stiegler WKS)
KONTRAKTSRETT:
Håndtering av koronavirus i kontraktssammenheng 10.03.2020 (Projure) 
Korona som grunnlag for å erklære force majeure 06.03.2020 (Svensson Nøkleby)
Er corona force majeure? 16.03.2020 (Eurojuris Haugesund)
Corona + force majeure = sant i kontraktsforhold? (NOVA)
STYREARBEID: 
Husk styrets oppgaver! 23.03.2020 (Tofte Advokatfirma)
EIENDOM OG ENTREPRISE:
Koronautbruddet og force majeure i leiekontrakter
 25.03.2020 (Svensson Nøkleby)
COVID-19: Utleie av næringseiendom 17.03.2020 (Ytterbøl)
Korona-pandemiens betydning for entrepriseavtaler (Alver Advokatfirma)
MVA:
Korona-tiltak - moms til besvær 23.03.2020 (Svensson Nøkleby)
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER:
Konkurranseregler under koronakrisen 
24.03.2020 (Svensson Nøkleby)
STATSSTØTTE:
Om forholdet til statsstøttereglene 18.03.2020 (Svensson Nøkleby)
EU muliggjør ekstraordinær statsstøtte i forbindelse med koronautbruddet 24.03.2020 (Svensson Nøkleby)
PRIVATRETT: 
Har du blitt permittert eller fått oppsigelse og skal søke dagpenger? - 17.03.2020 (Ytterbøl & Co)
Dagpengeregelverket ved permittering under coronakrisen 18.03.2020 (Eurojuris Haugesund)
Rett til omsorgspenger under coronakrisen 19.03.2020 (Eurojuris Haugesund)
ANNET:
Ulike spørsmål og svar fra advokatene i Eurojuris Haugesund (Haugesunds Avis)
Større behov for cyber security under coronakrisen 18.03.2020 (Eurojuris Haugesund)
Betalingsproblemer som følge av coronatiltakene? 22.03.2010 (Eurojuris Haugesund)
Koronaviruset - rettslige problemstillinger 14.03.2020 (Ytterbøl & Co)
Myndighetenes tiltak mot covid-19 (coronavirus) – krisepakker (NOVA)