Hamburger Hamburger
NO | ENG
MedlemsfirmaeneArrowStiegler WKS Advokatfirma
Bergen, Norge

Stiegler WKS Advokatfirma

Stiegler WKS tilbyr spesialisert juridisk rådgivning på konkurransedyktige vilkår. Vi er et alternativ til de store advokatfirmaene, men med et lavere kostnadsnivå. Som klient hos oss får du direkte og individuell oppfølging av våre advokater.

18. juni 2018 etablerte Advokatfirma Stiegler AS og Advokatfirmaet Wesenberg, Komnes & Sætre ANS det nye Stiegler WKS Advokatfirma AS. Dette gir en hel del fordeler for deg som klient. Vi er nå et firma med 20 advokater som er spesialisert innen ulike rettsområder. Vi styrker både fagmiljø og organisasjon og arbeider kontinuerlig for å legge til rette for best mulig oppfølging av våre klienter.
 

Begge firma har lang historie, og Advokatfirma Stieglers røtter strekker seg helt tilbake til Carl Christian Stiegler sin etablering av advokatpraksis i 1889. Nå retter vi blikket fremover og bygger et moderne advokatfirma med sterke faglige fellesskap.
 

Våre advokater har lang erfaring innen en rekke rettsområder med hovedvekt på eiendom, næringsliv, arbeidsrett, bobehandling, arv og skifte. I tillegg har vi en egen faggruppe som håndterer barnevernssaker på vegne av en rekke kommuner. 

Stiegler WKS Advokatfirma

Kontakt oss

Besøksadresse: Fortunen 1, Bergen 
Postadresse: Pb 1124 Sentrum, 5809 Bergen
Stiegler WKS Advokatfirma