Hamburger Hamburger
NO | ENG

Eurojuris Informerer nr. 2. 2023

22. desember 2023
Tema: Arv og skifte
De over 260 advokatene i Eurojuris Norge bistår på ulike rettsområder, og alle våre medlemsfirmaer har spesialister som rådgir og bistår i spørsmål rundt arv og skifte. Dette er relevant og praktisk juss, og vi byr denne gangen på gode og informative artikler om emnet. 

Arv og skifte handler om planer for hvordan ansvar og verdier skal fordeles ved generasjonsskifter, samlivsbrudd og død. Vurderingene kan være kompliserte, og i tillegg påvirkes de av følelser og relasjoner.

Å ta stilling til hva som skal skje med de verdiene du eier og disponerer, etter et samlivsbrudd eller etter at du har gått bort, er for mange svært vanskelig. Når og hvordan skal det planlegges? Hva er riktig og rettferdig? Dessverre ser vi ofte at sakene skaper konflikter og sår. Det kan også være et valg å ikke ta stilling. Da løses dette av lovgivningen på området. Men ikke alt er regulert, og lovene må uansett tolkes. Dette krever innsikt, modning og forståelse. 

I dette heftet viser vi frem kompetansen til noen av de dyktige advokatene tilknyttet vårt nettverk. I Eurojuris Norge har vi mange advokater med særskilt høy kompetanse som rådgivere innen arv og skifte. De rådgir og bistår ulike parter i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer informasjon.
 
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her