Hamburger Hamburger
NO | ENG

Personvernerklæring

1. Innledning

I Eurojuris Norge AS er vi opptatt av personvern og sikkerhet for mine og dine personopplysninger. Dette innebærer blant annet strenge interne rutiner, opplæring av ansatte og et høyt sikkerhetsnivå.

 

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
 
Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi ivaretar personopplysningene dine på en god måte. Derfor har vi utarbeidet denne personvernerklæringen som gir deg informasjon om hvordan Eurojuris Norge samler inn og behandler personopplysninger om kunder, samarbeidspartnere, brukere av nettsidene våre og leverandører.

 

Vår innsamling og behandling av personopplysninger er først og fremst knyttet til administrering av nettverket av de uavhengige advokatfirmaene som er med i Eurojuris Norge, herunder avholdelse av møter og kurs. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger om advokater og samarbeidspartnere samt personopplysninger for markedsføringsformål. Personopplysningene vi behandler, er først og fremst alminnelig kontaktinformasjon, som navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse.

 

Eurojuris Norge AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjon:

 

tgundersen@eurojuris.no eller
Eurojuris Norge AS
v/ Terje Gundersen
Postboks 294 Bragernes
3001 Drammen


2. Mer om vår behandling av personopplysninger

2.1. Administrering av nettverk

Eurojuris Norge AS behandler i hovedsak personopplysninger om advokater i advokatfirmaene som er med i Eurojuris Norge-nettverket. Opplysningene kan omfatte opplysninger som navn, telefon, e-post, kjønn, adresse, utdannelse, bilde og andre opplysninger gitt oss. Opplysningene kan også omfatte sensitive personopplysninger som for eksempel allergier.  

 

Vi vil kun behandle personopplysninger hvis det foreligger et rettslig grunnlag og det er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål. Normalt vil vi behandle personopplysninger etter avtale eller samtykke, jf. forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og b.

 

Vi innhenter typisk personopplysninger fra advokater i forbindelse med påmelding til arrangementer, via møter, telefonsamtaler, e-postkorrespondanse eller via advokatkontoret hvor vedkommende jobber.


2.2. Opplysninger som samles inn via våre nettsider

Eurojuris Norge behandler også personopplysninger som oppgis ved bruk av våre nettsider for å følge opp brukernes henvendelser. Dette kan være i forbindelse med påmelding til arrangementer, nyhetsbrev eller kontaktskjema. Dette er typisk personopplysninger som navn og kontaktinformasjon.  Opplysningene benyttes ikke til andre formål uten særskilt samtykke, og vi utleverer ikke personopplysningene til andre.

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på vårt nettsted. Informasjonskapsler er små filer som nettstedet lagrer på brukerens enhet. Les mer om hvilke informasjonskapsler vi bruker, og hva de brukes til i vår erklæring om informasjonskapsler.

 

2.3. Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Vi behandler personopplysninger om advokater og samarbeidspartnere for markedsføringsformål, for eksempel for utsendelse av nyhetsbrev, invitasjoner til seminarer og arrangementer osv. Opplysningene som behandles for dette formålet, omfatter blant annet navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse og vurderinger knyttet til mulige klient-/samarbeidsforhold. Slike markedsaktiviteter bygger på samtykke fra den enkelte mottaker.

 

Du kan til enhver tid ta kontakt med oss hvis du ikke lenger ønsker å motta denne typen henvendelser.

 

I enkelte tilfeller vil vi kunne samle inn kontaktopplysninger om personer som representerer virksomheter vi ønsker å komme i kontakt med. Behandlingen av personopplysninger vil i slike tilfeller bygge på en interesseavveining etter personvernforordningen artikkel 6 bokstav f). Vi understreker at slik behandling kun vil skje unntaksvis og aldri som del av en generell markedsføringskampanje.  


2.4. Annen behandling

Vi behandler kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere. Det rettslige grunnlaget for dette er avtale eller samtykke med leverandør eller samarbeidspartner.

 

Vi behandler også personopplysninger om foredragsholdere vi engasjerer. Dette er opplysninger som navn, kontaktinformasjon, betalingsinformasjon, men det kan også være sensitive opplysninger som allergier. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal få oppfylt avtalen med vedkommende.

 

Eurojuris Norge AS har inngått samarbeidsavtaler med NHO og If Skadeforsikring hvor vi tilbyr rabatterte priser. Ved henvendelse til oss behandler vi kontaktinformasjon og informasjon om hva saken gjelder. Dette er nødvendig for at vi skal kunne finne riktig advokat og videreformidlende denne til rett advokatkontor etter avtale.


3. Avtaler med databehandlere

Vi har inngått databehandleravtaler med de tjenesteleverandører vi benytter, jf. forordningens artikkel 28. Dette gjelder blant annet leverandører av saksbehandlingssystem og øvrige IT-systemer. Av sikkerhetshensyn oppgir vi kun navn på leverandører ved direkte henvendelse til oss.

 

Våre tjenesteleverandører vil som ledd i oppfyllelsen av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale. Vi er opptatt av at våre databehandlere også tar personvern på alvor og stiller strenge krav til leverandørene vi benytter. De enkelte databehandlere kan kun benytte underleverandører hvis databehandleravtalen åpner for dette. Underleverandører skal alltid ha de samme plikter som følger av databehandleravtalen med oss.


4. Sikring, lagring og sletting

Personvern og informasjonssikkerhet er en integrert del av vårt internkontrollsystem. Vi bruker derfor anerkjente sikkerhetsløsninger og har tilgang til spesialistkompetanse for å sikre at vi til enhver tid har et godt sikkerhetsnivå.  

 

Personopplysningene lagres i hovedsak i vårt elektroniske saksbehandlingssystem.

 

Vi behandler personopplysninger så lenge det er nødvendig.

 

5. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i og/eller kopi av personopplysninger vi har registrert om deg.

 

Hvis du mener at personopplysninger vi har registrert om deg, er feilaktige eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet. Hvis behandlingen av opplysningene er basert på samtykke, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.

 

Vi vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter hvis dette er nødvendig for utførelsen av vårt oppdrag. Dette vil typisk være hotell eller andre samarbeidspartnere i forbindelse med arrangementer. Utover dette vil vi kun utlevere personopplysninger hvis vi med hjemmel i lov blir pålagt dette av offentlige myndigheter.

 

Personopplysninger blir ikke behandlet eller lagret utenfor EU/EØS.

 

Hvis du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage dette inn til Datatilsynet. Se gjerne https://www.datatilsynet.no/ for mer informasjon om personvernlovgivningen.