Hamburger Hamburger
NO | ENG
MedlemsfirmaeneArrowAdvokatfirmaet Tollefsen
Sogndal og Førde, Norge

Advokatfirmaet Tollefsen

Advokatfirmaet Tollefsen AS er eit advokatkontor i vekst, og er det største advokatfirmaet i Sogn og Fjordane.


Advokatfirmaet Tollefsen AS har to kontor, eit i Sogndal og eit i Førde. Dei har ti advokatar, to sekretærar/sakshandsamarar og ein autorisert rekneskapsførar.

Dei har faste verv som forsvarar, to faste bistandsadvokatar og har advokat med møterett for Høgsterett.

(Ikkje tilstades når biletet vart teke: Jan Trygve Tollefsen, Hanne Katrine Mundal og Bente Helene Skildheim Nes.)

 

Advokatfirmaet Tollefsen

Kontakt oss

Kontoradresse Sogndal: Parkvegen 5, 6856 Sogndal

Kontoradresse Førde: Hafstadvegen 27, 6800 Førde

Postadresse: Postboks 25, 6851 Sogndal

Advokatfirmaet Tollefsen