Hamburger Hamburger
NO | ENG

HR 2020-2109 A: Har innleide arbeidstakere rett til tilsvarende bonus som fast ansatte i innleievirksomheten?

11. januar 2021
I november 2020 falt det dom i Høyesterett i en sak som gjaldt retten til bonus for innleide ansatte. Spørsmålet i den aktuelle saken var om bonus basert på selskapets resultat  inngår i lønnsbegrepet i likebehandlingsregelen i aml. § 14-12 a.

Advokat og partner i Projure, Karianne Rettedal, prosederte saken på vegne av de to innleide ansatte. Høyesterett kom enstemmig til at bonusordninger vil være omfattet av lønnsbegrepet så lenge det dreier seg om vederlag for arbeid, og uavhengig av om det er individuell bonus eller bonus på gruppenivå.

Les mer om saken og Høysteretts vurdering i denne artikkelen fra Eurojuris Informerer. 

 
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her