Hamburger Hamburger
NO | ENG

Klageadgangen i skattesaker – kampen mot overmakten?

12. juni 2020
De som opplever å bli kontrollert av skatteetaten med etterfølgende etterberegning, føler seg ofte overkjørt av forvaltningen. Har skatteetaten monopol på hva som er korrekt faktum og riktig forståelse av regelverket? Hvilke muligheter har skattyter til å påklage vedtakene, og er det mulig å nå frem med en klage? Artikkelen vil kaste lys over klageprosessen i skattesaker, hvor tidkrevende prosessen kan være, samt hvilke økonomiske utfordringer en klageprosess kan medføre.

 
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her