Hamburger Hamburger
NO | ENG

Samboeruskifte - ikke for alle

08. desember 2021
Uskifte er en rett for gjenlevende ektefelle eller samboer til å overta visse eiendeler  etter førstavdøde uten at det skiftes med førstavdødes arvinger. Tradisjonelt har retten til uskifte vært forbeholdt ektefeller, men i 2008 fikk også samboere med felles barn rett til å sitte i uskifte. Retten til uskifte for samboere følger av arveloven § 32. Etter denne bestemmelsen har den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og som har, har hatt, eller venter barn med arvelateren, rett til å sitte i uskifte med visse eiendeler. Barnevilkåret er absolutt.

Men selv om lengstlevende samboer har rett til å sitte i uskifte, er det likevel en del tilfeller der det vil lønne seg for ham eller henne å velge å skifte med avdødes arvinger. 

Advokatfullmektig Åse Marie Johannessen i Advokatfirmaet Halvorsen & Co på Lillestrøm ser nærmere på disse problemstillingene i denne artikkelen. 
 
 
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her